Survey SLO OLD

Spoštovani!

Namen evropskega projekta ASUMIE, ki je podprt s strani programa Erasmus + KA2, je deliti znanje o konceptu dodatne pomoči pri inkluzivnem izobraževanju otrok in mladostnikov. Evropske države so proces inkluzivnega izobraževanja začele na različne načine, odvisno od zgodovine izobraževanja ter veljavne zakonodaje. K izboljševanju je pripomogla tudi Konvencija OZN o pravicah oseb s posebnimi potrebami in zavzetost učiteljev ter ostalih posameznikov za uresničevanje njihovih pravic. Kjub temu so osebe s posebnimi potrebami ter ostale ranljivejše skupine še vedno izpostavljene diskriminaciji in marginalizaciji v različnih segmentih družbe. Zato je pomembno, da še naprej ustvarjamo okolje, ki bo vključujoče in spodbudno tako za njih, kot tudi za njihove družine ter strokovnjake, ki jim nudijo podoporo.

V priponki vam pošiljamo anketo, ki predstavlja del raziskave v sklopu ASUMIE projekta in bo izvedena v sedmih različnih državah: Blegiji, Bolgariji, Češki, Italiji, Norveški, Sloveniji in na Portugalskem.

S pomočjo ankete se bomo bolje seznanili in spoznali različne vrste pomoči in podpore za učence s posebnimi izobraževalnimi potrebami (SEN), izobraževalnih metodologijah in strategijah, ki se uporabljajo za pomoč in spodbudo ter izboljšanje kakovosti življenja oseb ter njihovih družin v šoli in izven nje.

Prosimo, da anketo v celoti izpolnite. Vprašanja so izbirnega tipa, lahko izberete eno ali več možnosti. Na koncu je tudi vprašanje odprtega tipa, kjer lahko izrazite svoje mnenje.

Anketa je anonimna in spoštuje Uredbo (EU) 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.

V kolikor bi želeli prejeti rezultate ankete, vam jih bomo posredovali.

Hvala za sodelovanje!

Mednarodna skupina ASUMIE


*Definition for Support teacher*

*Definition for Educator*

*Definition for Educator*

 GDPR

Definitions

EducatorSupport teacher