Survey Czech

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

realizujeme mezinárodní projekt ASUMIE financovaný programem Erasmus + KA2, jehož cílem je sdílet znalosti a vybudovat mezinárodní síť další podpory inkluzivního vzdělávání pro děti a dospívající se speciálním potřebami.

Evropské země zahájily proces inkluze různým tempem v závislosti na legislativě i historii svého školského systému. Mnoho k tomu přispěla také Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením a odhodlání řady učitelů a dalších odborníků transformovat její myšlenky do praxe. Přesto se stále objevuje v různých skupinách, organizacích i celé společnosti riziko marginalizace a diskriminace osob s postižením. I nadále je velmi důležité podporovat citlivost vůči individuálním potřebám a ve prospěch jedinců s postižením, jejich rodin i profesionálů, kteří se o ně starají.

Předložený dotazník, o jehož vyplnění Vás prosíme, je součástí projektu ASUMIE a je distribuován v sedmi zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Itálie, Norsko, Slovinsko a Portugalsko. Vytvořili jsme ho proto, abychom se více dozvěděli o různých formách podpory a pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávacích postupech a strategiích, které umožňují zlepšit kvalitu jejich života i života jejich rodin ve školním prostředí i mimo něj. Obracíme se na Vás, protože Vás pokládáme za odborníky a účastníky různorodých projektů a iniciativ, které usilují o další rozvoj této oblasti v ČR.

Lidé s postižením potřebují podporu, péči, vzdělání i preventivní opatření. Pokud by Vás tedy zajímaly výstupy tohoto mezinárodního průzkumu, rádi Vám je zprostředkujeme.

Je naší povinností Vás upozornit, že celý průzkum je anonymní a řídí se pravidly GDPR 679/2016.

Prosíme vyplňte všechny části dotazníku. U řady otázek můžete volit více než jednu variantu odpovědi. Na závěr budete vyzváni, abyste vyjádřili své postřehy a názory.

Na začátku dotazníku vás laskavě požádáme o uvedení Vaší e-mailové adresy. Poskytnutí e-mailové adresy není povinné, prosíme o ni především proto, abychom Vás mohli kontaktovat v případě, že bychom se setkali s nějakým problémem při zpracování Vašich odpovědí.

Velmi Vám děkujeme za spolupráci!

Mezinárodní tým projektu ASUMIE.*Edukátor*


*Definice pro pedagoga**Definice pro pedagoga*


 GDPR

Definitions

EdukátorAsistent pedagoga