Survey Belgium

Beste ouder, ondersteuner, leerkracht of belanghebbende

Wij doen een beroep op u omdat wij u beschouwen als een belanghebbende, betrokkene en of op z’n minst een getuige van de initiatieven en projecten in Vlaanderen rond onderwijs- of leerondersteuning in en buiten de school. Het Europese ASUMIE – project, gefinancierd door Erasmus + KA2 – wil kennis delen en een netwerk creëren rond het concept van extra ondersteuning in inclusief onderwijs voor kinderen en adolescenten met een beperking of specifieke onderwijsbehoeften. 

De Europese landen zijn het proces naar inclusief onderwijs in een verschillend tempo begonnen, afhankelijk van wetgeving en onderwijsgeschiedenis.  Onder impuls van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de inzet van veel leerkrachten en beroepskrachten is er veel werk verzet om de daarin vervatte rechten te implementeren. De risico’s van marginalisering en discriminatie voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap zijn echter altijd aanwezig in groepen, organisaties en de samenleving. Het is belangrijk om gevoeligheid voor, en een cultuur ten gunste van mensen met een handicap, hun families en de professionals te blijven promoten.

De enquête, die wij u vragen in te vullen, maakt deel uit van het onderzoek van het ASUMIE-project en wordt verspreid in 7 landen: België, Bulgarije, Tsjechische Republiek, Italië, Noorwegen, Slovenië en Portugal. Via deze weg willen we zich krijgen op het type hulp en ondersteuning voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (SEN) en de onderwijsmethoden en -strategieën die gebruikt worden. De resultaten worden gebruikt om een stand van zaken hier rond in Europa op te maken en te kunnen inspelen op eventuele hiaten via opleiding of beleidsadvies.

Wij delen graag de onderzoeksresultaten mee via de ASUMIE contactpersoon in uw land of via onze website. Wij herinneren u eraan dat het onderzoek anoniem is en de G.D.P.R. 679/2016 respecteert.

Gelieve de vragenlijst in al zijn onderdelen in te vullen. Aan het einde is er een vraag waarin u vrij uw mening kunt geven.

Bedankt voor uw bijdrage en deelname.

De internationale teams van ASUMIE

Contact ASUMIE/België: beno. schraepen@ap.be

At the beginning of the questionnaire we kindly ask you to provide your email address. It is optional for you to provide your email address, with the sole purpose of help us to manage accuracy of information and to reach you only in case we could encounter any issue in getting the info from you.

KEEP IN MYND THAT FOR MULTIPLE CHOICE ANSWERS IS NEEDED TO HOLD DOWN THE CTRL KEYWHILE CLICKING THE OPTIONS


*Ondersteuner*

*Begeleider*

*Begeleider*

 GDPR

Definitions

BegeleiderOndersteuner